Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Informácie pre členov SKM

Odpoveď AMS k návrhu fúzie s SKM / 20.4.2007

Dňa 26.3.2007 bola doručená predsedníctvu SKM odpoveď vo veci návrhu fúzie SKM a AMS. List si môžete prevziať, alebo prezrieť tu.

Stretnutie komisií SKM / 9.3.2007

Dňa 1.3.2007 sa uskutočnili zasadnutia legislatívnej komisie a komisie pre propagáciu a marketing. Zápisnicu z legislatívnej komisie si môžete prevziať tu a zápisnicu z komisie pre propagáciu a marketing tu.

Spolupráca so súdmi / 9.3.2007

V závere roku 2006 požiadalo predsedníctvo SKM listom všetky okresné a krajské súdy v SR o vytvorenie podmienok na zverejnenie zoznamu mediátorov (členov SKM) a uloženia propagačných materiálov o mediácii a SKM. Do dnešného dňa odpovedalo približne 20 súdov, všetky reakcie okrem jednej boli pozitívne.

Predsedníctvo následne oslovilo mediátorov - členov SKM, ktorí majú bydlisko najbližšie k sídlam týchto súdov s ponukou, aby vykonávali funkciu kontaktnej osoby a zabezpečovali, aby na príslušných súdoch bol k dispozícii aktuálny zoznam členov SKM a propagačné materiály. Na súdy, ktoré neodpovedali, boli opätovne zaslané listy.

Zoznam súdov a kontaktných osôb je uvedený nižšie a bude priebežne aktualizovaný. Ak máte záujem na niektorom súde umiestniť svoje vlastné propagačné materiály, dohodnite si spôsob s príslušnou kontaktnou osobou.

Informácia o plnení uznesenia VZ SKM zo dňa 12.09.2006

Po prijatí uznesenia o podpore členov vytvoriť jednotnú profesijnú inštitúciu mediátorov pri zachovaní obchodného mena Slovenská komora mediátorov sa uskutočnilo stretnutie zástupcov SKM a AMS (12. januára 2007) pre vyjasňovanie možností fúzie subjektov vo vzťahu k záujmom a požiadavkám oboch subjektov. Na jeho základe SKM v zmysle dohody predložila 16.1.2007 svoje stanovisko i písomný návrh možností. V zmysle odpovede predsedu AMS JUDr. Bizuba zo dňa 18.1.2007 bude návrh AMS predložený SKM po prerokovaní v predsedníctve AMS.

Aktualizované 12.3.2007: ku dnešnému dňu predsedníctvo SKM neobdržalo v uvedenej záležitosti žiadnu odpoveď od AMS.

Zoznam súdov a kontaktných osôb

Zoznam je prevzatý zo stránok MS SR, pre úplnosť sú ponechané aj súdy, ktorých sa mediácia netýka, u nich je v stĺpci kontakt uvedené N/A. Posledná zmena: 12.3.2007

Názov súdu Mesto Kontakt
ÚSTAVNÝ SÚD SR Košice N/A
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Bratislava N/A
ŠPECIÁLNY SÚD Pezinok N/A
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE Bratislava  
Okresný súd Bratislava I Bratislava  
Okresný súd Bratislava II Bratislava  
Okresný súd Bratislava III Bratislava Ing. Bronislav Prokop
Okresný súd Bratislava IV Bratislava  
Okresný súd Bratislava V Bratislava  
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE Trnava  
Okresný súd Trnava Trnava Ing. Janka Kollárová
Okresný súd Dunajská Streda Dunajská Streda  
Okresný súd Galanta Galanta Ing. Zdenek Polák
Okresný súd Senica Senica Ing. Alena Ondrová
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE Trenčín nemajú záujem
Okresný súd Trenčín Trenčín  
Okresný súd Považská Bystrica Považská Bystrica  
Okresný súd Prievidza Prievidza  
KRAJSKÝ SÚD V NITRE Nitra JUDr. Dana Baliová
Okresný súd Nitra Nitra  
Okresný súd Komárno Komárno  
Okresný súd Levice Levice  
Okresný súd Nové Zámky Nové Zámky  
Okresný súd Topoľčany Topoľčany JUDr. Ľubomír Rybanský
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE Žilina Mgr. Dušan Divko, M.B.A.
Okresný súd Žilina Žilina  
Okresný súd Čadca Čadca  
Okresný súd Dolný Kubín Dolný Kubín  
Okresný súd Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Mgr. Peter Vanoch
Okresný súd Martin Martin  
Okresný súd Ružomberok Ružomberok  
KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI Banská Bystrica  
Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica JUDr. Jozef Markoš
Okresný súd Brezno Brezno  
Okresný súd Lučenec Lučenec  
Okresný súd Rimavská Sobota Rimavská Sobota  
Okresný súd Veľký Krtíš Veľký Krtíš  
Okresný súd Zvolen Zvolen  
Okresný súd Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom JUDr. Jozef Markoš
KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE Prešov  
Okresný súd Prešov Prešov  
Okresný súd Bardejov Bardejov  
Okresný súd Humenné Humenné  
Okresný súd Kežmarok Kežmarok  
Okresný súd Poprad Poprad  
Okresný súd Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa  
Okresný súd Svidník Svidník  
Okresný súd Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou  
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH Košice  
Okresný súd Košice I Košice  
Okresný súd Košice II Košice Ing. Darina Herényiová
Okresný súd Košice - okolie Košice JUDr. Magdaléna Drgoňová
Okresný súd Michalovce Michalovce Mgr. Eva Bartošová
Okresný súd Rožňava Rožňava  
Okresný súd Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves  
Okresný súd Trebišov Trebišov  
VYŠŠÍ VOJENSKÝ SÚD V TRENČÍNE Trenčín N/A
VOJENSKÝ OBVODOVÝ SÚD PREŠOV Prešov N/A
VOJENSKÝ OBVODOVÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA Banská Bystrica N/A
VOJENSKÝ OBVODOVÝ SÚD BRATISLAVA Bratislava N/A