Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Kontakt na členov predsedníctva Slovenskej komory mediátorov

JUDr. Alena Huťanová, podpredsedníčka
tel. kontakt: +421 905 600 699

JUDr. Karol Václav, podpredseda
tel. kontakt: +421 911 408 208

JUDr. Katarína Matlonová, členka
tel. kontakt: +421 911 171 248

Ing. Alena Ondrová, členka
tel. kontakt: +421 915 119 841

Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., členka
tel. kontakt: +421 905 609 549, +421 433 810 152

Ing. Ľuboš Pastucha, člen
tel. kontakt: +421 905 429 757

JUDr. Adriana Svitková, členka
tel. kontakt: +421 905 536 156JUDr. Marcela Szabóová, auditor
tel. kontakt: +421 903 727 351