Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Kontakt na členov predsedníctva Slovenskej komory mediátorov

JUDr. Marcela Szabóová, predsedníčka predsednictva
tel. kontakt: +421 903 727 351

JUDr. Katarína Matlonová, členka predsedníctva
tel. kontakt: +421 911 171 248

Ing. Alena Ondrová, členka predsedníctva
tel. kontakt: +421 915 119 841

Ing. Mgr. František Oravec, PhD., člen predsedníctva
tel. kontakt: +421 905 273 914

Ing. Ľuboš Pastucha, člen predsedníctva
tel. kontakt: +421 905 429 757