Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Kontakt na členov predsedníctva Slovenskej komory mediátorov

PhDr. Jaroslav Čižmárik, člen predsedníctva
tel. kontakt: +421 903 805 913

Ing. Mgr. František Oravec, PhD., člen predsedníctva
tel. kontakt: +421 905 273 914

Ing. Ľuboš Pastucha, člen predsedníctva
tel. kontakt: +421 905 429 757


JUDr. Marcela Szabóová, štatutárny zástupca
tel. kontakt: +421 903 727 351