Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Zoznam mediátorov - členov Slovenskej komory mediátorov


 1. Mgr. Gabriela Bujileková, Ždiarska č. 1, 040 12 Košice,

  e-mail: bujilekovag@centrum.sk, tel.: +421 903 840 126,

 2. JUDr. Emília Bujňáková, ul. 8.maja 494/19, 089 01 Svidník,

  e-mail: e.bujnakova@zoznam.sk, tel.: +421 911 100 193,

 3. JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Sládkovičova 654/42, 017 01 Považská Bystrica,

  e-mail: dusan@divko.sk, tel.: +421 905 530 973,

 4. Mgr. Andrea Gábrišová, Daniela Michaelliho 3935/11, 036 01 Martin,

  e-mail: gabrisova.ada@gmail.com, tel.: +421 908 860 637,

 5. Ing. Darina Herényiová, Lomnická 45, Košice,

  e-mail: herenyiova@stonline.sk, tel.: +421 911 650 103, +421 915 975 350,

 6. JUDr. Ľubica Hofmannová, Pod Lipovým 29, 841 07 Bratislava,

  e-mail: benko2002@gmail.com, tel.: +421 918 587 571,

 7. Ing. Mariana Hubová, Poľovnícka 4, 040 11 Košice,

  e-mail: dane@hubova.sk, tel.: +421 903 569 095,

 8. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., Bagarova 26, 036 01 Martin,

  e-mail: zlaticah222@gmail.com, tel.: +421 905 609 549, +421 433 810 152

 9. JUDr. Alena Huťanová, Beskydská 6, 811 05 Bratislava,

  e-mail: alena.hutanova@gmail.com, tel.: +421 905 600 699,

 10. Mgr. Zuzana Jóžová Borecká, Sládkovičova 7, 949 01 Nitra,

  e-mail: zuzanaborecka@gmail.com, tel.: +421 907 141 999, web: www.mediatorpravnik.eu

 11. Mgr. Marianna Kollárová, Štúrova 626/29, 054 01 Levoča,

  e-mail: marianna.kollarova@gmail.com, tel.: +421 911 040 905,

 12. Mgr. Renáta Králiková, Janka Kráľa 730/25-30, 018 51 Nová Dubnica,

  e-mail: kralikova@mediacnakancelaria.sk, tel.: +421 915 038 191, web: www.mediacnakancelaria.sk

 13. Mgr. Jana Kriváňová, Hečkova 7 ,Bojnice, pracovisko: Prievidza, Riečna ulica II, 1824/85,

  e-mail: janka.krivanova@gmail.com, tel.: +421 465 402 841, +421 903 284 868,

 14. JUDr. Mgr. Ivana Kršiaková, 1986/12, 914 41 Nemšová,

  e-mail: info@mediatorkatn.sk, tel.: +421 910 110 404,

 15. JUDr. Daniel Ľachký, 935 04 Devičany 203,

  e-mail: daniellachky@centrum.sk, tel.: +421 905 873 124,

 16. Mgr. Cyril Leško, 080 01 Župčany 38,

  e-mail: cyril52@post.sk, tel.: +421 517 749 394, +421 905 391 023,

 17. PhDr. Mária Matisová, Konštantínova 6, 080 01 Prešov,

  e-mail: mariamatis9@gmail.com, tel.: +421 918 600 796, web: www.mediacnakancelariapo.sk,

 18. JUDr. Katarína Matlonová, Rajecká 40, 821 07 Bratislava,

  e-mail: kmatlonova@gmail.com, tel.: +421 911 171 248,

 19. Ing. Igor Mozolák, 916 16 Krajné 731,

  e-mail: mozolak.igor@gmail.com, tel.: +421 902 131 115, +421 327 712 558,

 20. Mgr. Gabriela Olejníková, Za Ľutinkou 286/14, 082 56 Pečovská Nová Ves,

  e-mail: olejnikova@inmail.sk, tel.: +421 907 997 535,

 21. Ing. Alena Ondrová, Mlynská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

  e-mail: a.ondrova@mail.t-com.sk, tel.: +421 915 119 841,

 22. Ing. Mgr. František Oravec, PhD., Kovorobotnícka 8, 821 04 Bratislava,

  e-mail: mediator@kasol.sk, tel.: +421 905 273 914, +421 243 410 327,

 23. Ing. Ľuboš Pastucha, Argentínska 1416, 925 52 Šoporňa,

  e-mail: mediator@pastucha.eu, tel.: +421 905 429 757, web: mediacia.pastucha.eu ,

 24. Mgr. Martin Pasulkáš, Štúrová 13, 949 01 Nitra, pracovisko: Levická 54, 949 01 Nitra,

  e-mail: martin.pasulkas@pep.sk, tel.: +421 901 755 766, +421 911 112 238,, web: www.pep.sk,

 25. Ing. Mária Pochová, 085 01 Bardejov, Nám. Ľ. Svobodu 12,

  e-mail: m.pochova@gmail.com, tel.: +421 905 384 412,

 26. JUDr. Eva Považanová, Dr.Janského 4, 965 01 Žiar nad Hronom,

  e-mail: eva.povazanova@centrum.sk, tel.: +421 905 517 038, +421 456 732 302,

 27. Ing. Alena Rakovská, Kollárová 29, 841 06 Bratislava,

  e-mail: rakovska.alena@gmail.com, tel.: +421 908 166 110,

 28. Ing. Mária Ružičková, Pečnianska 13, 85101 Bratislava,

  e-mail: m.ruzickova69@gmail.com, tel.: +421 911 567 359, web: http://www.mr-mediator.webnode.sk

 29. JUDr. Marcela Szabóová, Dudvážska 13, 821 07 Bratislava,

  e-mail: medszab@gmail.com, tel.: +421 903 727 351, web: www.srmediator.sk,

 30. PhDr. Igor Šimo, M. Rázusa 40/3, 971 01 Prievidza,

  e-mail: business.system.sk@gmail.com, tel.: +421 903 450 371,

 31. Mgr. Ladislav Šnapko, Kancelária mediátorov, Hviezdoslavovo nám. č. 1, 029 01 Námestovo,

  e-mail: lacosnapko@gmail.com, tel.: +421 903 220 992, web: http://www.dohodamediaciou.sk,

 32. Mgr. Henrieta Šnapková, Kancelária mediátorov, Hviezdoslavovo nám. č. 1, 029 01 Námestovo,

  e-mail: hsnapkova@gmail.com, tel.: +421 907 098 713, web: http://www.dohodamediaciou.sk,

 33. JUDr. Adriána Svitková, Pribinovo nám. 2, 971 01 Prievidza,

  e-mail: info@mediatorka.info, tel.: +421 905 536 156,

 34. Mgr. Mária Ursíková, Predmestská 40, 010 01 Žilina,

  e-mail: ursikova.maria@gmail.com, tel.: +421 949 529 343, +421 417 242 058,

 35. Mgr. Adriana Újová, Phd., Slnečná 529/7, 924 01 Galanta,

  e-mail: adrianaujova@azet.sk, tel.: +421 905 412 333,

 36. JUDr. Karol Václav, Marková 5, Bratislava,

  e-mail: mediator@flash.sk, tel.: +421 911 408 208,

 37. Mgr. Jaroslava Valková, Pod Kremenicou 23, 900 31 Stupava, Mediačná kancelária: DK Dúbravka, Saratovská č. 2/A, 844 52 Bratislava

  e-mail: mediaciadohoda@gmail.com, tel.: +421 948 058 611, web: www.mediacia-dohoda.sk

 38. JUDr. Peter Vrábel, Novoveská 5391/58, Bratislava,

  e-mail: peter.vrabel@legate.sk, tel.: +421 905 648 613, +421 262 527 561, web: www.legate.sk