Slovenská komora mediátorov - úvod Slovenská komora mediátorov - úvod

Zoznam mediátorov - členov Slovenskej komory mediátorov


 1. Ing. Norbert Adam, Františkánska 7, 917 01 Trnava,

  e-mail: adam@bwl.sk, tel.: + 421 903 644 288,

 2. Mgr. Miloš Ágg, J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky,

  e-mail: info@rozhodnute.sk, tel.: + 421 948 225 377,

 3. JUDr. Dana Baliová, Pri synagóge 2, 949 01 Nitra,

  e-mail: info@mediatorka.sk, tel.: +421 903 841 207,

 4. Mgr. Jaroslav Brezina, Bulharská 1673/23, 010 08 Žilina,

  e-mail: mediator@spor.sk, tel.: +421 908 566 522,

 5. Mgr. Gabriela Bujileková, Ždiarska č. 1, 040 12 Košice,

  e-mail: bujilekovag@centrum.sk, tel.: +421 903 840 126,

 6. JUDr. Emília Bujňáková, ul. 8.maja 494/19, 089 01 Svidník,

  e-mail: e.bujnakova@zoznam.sk, tel.: +421 911 100 193,

 7. PhDr. Jaroslav Čižmárik, ul. Blažeja Bullu 4839/2, Martin,

  e-mail: jaroslavcizmarik@gmail.com, tel.: +421 903 805 913,

 8. JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, Sládkovičova 654/42, 017 01 Považská Bystrica,

  e-mail: dusan@divko.sk, tel.: +421 905 530 973,

 9. JUDr. Magdaléna Drgoňová, Tri hôrky 1, Košice,

  e-mail: magdalena.drgonova@notar.sk, tel.: +421 903 614 346,

 10. PaedDr. Rudolf Forgáč, Bazovského 5, Bratislava,

  e-mail: forgac@ekso.sk, tel.: +421 905 660 338, +421 264 462 157,

 11. Mgr. Andrea Gábrišová, Daniela Michaelliho 3935/11, 036 01 Martin,

  e-mail: gabrisova.ada@gmail.com, tel.: +421 908 860 637,

 12. JUDr. Jozef Greguš, Muškátová 4, 902 01 Pezinok,

  e-mail: gregusj@centrum.sk,tel.: +421 904 574 463, +421 336 451 018,

 13. JUDr. Marián Gríger, Plzenská 17/7, 831 03 Bratislava,

  e-mail: mediacne.konanie@gmail.com,tel.: +421 903 969 828,

 14. Ing. Darina Herényiová, Lomnická 45, Košice,

  e-mail: herenyiova@stonline.sk, tel.: +421 911 650 103, +421 915 975 350,

 15. JUDr. Ľubica Hofmannová, Pod Lipovým 29, 841 07 Bratislava,

  e-mail: benko2002@gmail.com, tel.: +421 918 587 571,

 16. Mgr. Martina Holečková, 935 22 Kozárovce 248,

  e-mail: tina@kredit.sk, tel.: +421 907 141 704,

 17. Mgr. Janette Hrková, Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica,

  e-mail: jh.mediator@gmail.com, tel.: +421 903 345 710,

 18. Ing. Mariana Hubová, Poľovnícka 4, 040 11 Košice,

  e-mail: dane@hubova.sk, tel.: +421 903 569 095,

 19. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD., Bagarova 26, 036 01 Martin,

  e-mail: zlaticah222@gmail.com, tel.: +421 905 609 549, +421 433 810 152

 20. JUDr. Alena Huťanová, Beskydská 6, 811 05 Bratislava,

  e-mail: alena.hutanova@gmail.com, tel.: +421 905 600 699,

 21. Mgr. Zuzana Jóžová Borecká, Sládkovičova 7, 949 01 Nitra,

  e-mail: zuzanaborecka@gmail.com, tel.: +421 907 141 999, web: www.mediatorpravnik.eu

 22. Mgr. Marianna Kollárová, Štúrova 626/29, 054 01 Levoča,

  e-mail: marianna.kollarova@gmail.com, tel.: +421 911 040 905,

 23. Mgr. Renáta Králiková, Janka Kráľa 730/25-30, 018 51 Nová Dubnica,

  e-mail: kralikova@mediacnakancelaria.sk, tel.: +421 915 038 191, web: www.mediacnakancelaria.sk

 24. Mgr. Jana Kriváňová, Hečkova 7 ,Bojnice, pracovisko: Prievidza, Riečna ulica II, 1824/85,

  e-mail: janka.krivanova@gmail.com, tel.: +421 465 402 841, +421 903 284 868,

 25. JUDr. Daniel Ľachký, 935 04 Devičany 203,

  e-mail: daniellachky@centrum.sk, tel.: +421 905 873 124,

 26. Mgr. Cyril Leško, 080 01 Župčany 38,

  e-mail: cyril52@post.sk, tel.: +421 517 749 394, +421 905 391 023,

 27. Ing. Jakub Marko, Lesnícka 20, Prešov - Solivar,

  e-mail: marko@centrum.sk, tel.: +421 918 611 965,

 28. JUDr. Dana Martinková, Záhradnícka 64, Bratislava,

  e-mail: dma@martinkovalawfirm.com, tel.: +421 903 423 224, +421 255 423 197,

 29. PhDr. Mária Matisová, Konštantínova 6, 080 01 Prešov,

  e-mail: mariamatis9@gmail.com, tel.: +421 918 600 796, web: www.mediacnakancelariapo.sk,

 30. JUDr. Katarína Matlonová, Rajecká 40, 821 07 Bratislava,

  e-mail: kmatlonova@gmail.com, tel.: +421 911 171 248,

 31. Ing. Igor Mozolák, 916 16 Krajné 731,

  e-mail: mediator@edapo.sk, tel.: +421 902 131 115, +421 327 712 558,

 32. Mgr. Marcela Naďová, 072 31 Vinné 471,

  e-mail: marcela@palonad.sk, tel.: +421 905 219 567, +421 566 432 746,

 33. Mgr. Gabriela Olejníková, Za Ľutinkou 286/14, 082 56 Pečovská Nová Ves,

  e-mail: olejnikova@inmail.sk, tel.: +421 907 997 535,

 34. Ing. Alena Ondrová, Mlynská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,

  e-mail: a.ondrova@mail.t-com.sk, tel.: +421 915 119 841,

 35. Ing. Mgr. František Oravec, PhD., Kovorobotnícka 8, 821 04 Bratislava,

  e-mail: mediator@kasol.sk, tel.: +421 905 273 914, +421 243 410 327,

 36. Ing. Ľuboš Pastucha, Argentínska 1416, 925 52 Šoporňa,

  e-mail: mediator@pastucha.eu, tel.: +421 905 429 757, web: mediacia.pastucha.eu ,

 37. Mgr. Martin Pasulkáš, Štúrová 13, 949 01 Nitra, pracovisko: Levická 54, 949 01 Nitra,

  e-mail: martin.pasulkas@pep.sk, tel.: +421 901 755 766, +421 911 112 238,, web: www.pep.sk,

 38. Ing. Mária Pochová, 085 01 Bardejov, Nám. Ľ. Svobodu 12,

  e-mail: m.pochova@gmail.com, tel.: +421 905 384 412,

 39. JUDr. Eva Považanová, Dr.Janského 4, 965 01 Žiar nad Hronom,

  e-mail: eva.povazanova@centrum.sk, tel.: +421 905 517 038, +421 456 732 302,

 40. PhDr. Daniel Prítrský, Businesscentrum, Piešťanská 3, Trnava,

  e-mail: dpritrsky@orangemail.sk, tel.: +421 905 166 445, web: www.riesenie-sporov.sk

 41. Ing. Alena Rakovská, Kollárová 29, 841 06 Bratislava,

  e-mail: rakovska.alena@gmail.com, tel.: +421 908 166 110,

 42. Ing. Mária Ružičková, Pečnianska 13, 85101 Bratislava,

  e-mail: ruzickova@mr-mediator.eu, tel.: +421 911 567 359,

 43. Mgr. Martin Sekerka, Nam. Sv. Petra a Pavla 4, 841 06 Bratislava,

  e-mail: martin.seky68@gmail.com, tel.: +421 903 573 798, web: http://www.mediacia-ms.sk,

 44. JUDr. Marcela Szabóová, Dudvážska 13, 821 07 Bratislava,

  e-mail: medszab@gmail.com, tel.: +421 903 727 351, web: www.srmediator.sk,

 45. Ing. Mgr. Pavol Šafár, PhD., Zadunajská cesta 5, 851 01 Bratislava,

  e-mail: pavolsafar@gmail.com, tel.: +421 918 599 192,

 46. PhDr. Igor Šimo, M. Rázusa 40/3, 971 01 Prievidza,

  e-mail: business.system.sk@gmail.com, tel.: +421 903 450 371,

 47. PhDr. Robert Široký, Jánošíkovská 7, Dunajská Lužná,

  e-mail: mediator.siroky@gmail.com, tel.: +421 948 268 987,

 48. Mgr. Ladislav Šnapko, Kancelária mediátorov, Hviezdoslavovo nám. č. 1, 029 01 Námestovo,

  e-mail: lacosnapko@gmail.com, tel.: +421 903 220 992, web: http://www.dohodamediaciou.sk,

 49. Mgr. Henrieta Šnapková, Kancelária mediátorov, Hviezdoslavovo nám. č. 1, 029 01 Námestovo,

  e-mail: hsnapkova@gmail.com, tel.: +421 907 098 713, web: http://www.dohodamediaciou.sk,

 50. JUDr. Adriána Svitková, Pribinovo nám. 2, 971 01 Prievidza,

  e-mail: info@mediatorka.info, tel.: +421 905 536 156,

 51. JUDr. Dagmar Tragalová, Okružná 761/25, 058 01 Poprad,

  e-mail: escapes@escapes.sk, tel.: +421 918 381 300,

 52. Mgr. Mária Ursíková, Predmestská 40, 010 01 Žilina,

  e-mail: ursikova.maria@gmail.com, tel.: +421 949 529 343, +421 417 242 058,

 53. Mgr. Adriana Újová, Phd., Slnečná 529/7, 924 01 Galanta,

  e-mail: adrianaujova@azet.sk, tel.: +421 905 412 333,

 54. JUDr. Karol Václav, Marková 5, Bratislava,

  e-mail: mediator@flash.sk, tel.: +421 911 408 208,

 55. Mgr. Jaroslava Valková, Pod Kremenicou 23, 900 31 Stupava, Mediačná kancelária: DK Dúbravka, Saratovská č. 2/A, 844 52 Bratislava

  e-mail: mediaciadohoda@gmail.com, tel.: +421 948 058 611, web: www.mediacia-dohoda.sk

 56. JUDr. Peter Vrábel, Novoveská 5391/58, Bratislava,

  e-mail: peter.vrabel@legate.sk, tel.: +421 905 648 613, +421 262 527 561, web: www.legate.sk